7.27. Прехвърляне

Това е складова операция, която представлява преместване на артикули от склад в склад и/или от един търговски обект в друг.

Основни възможности:

  • директно и отложено прехвърляне (на път)

  • възможност за отказване

  • маркиране на липси при приемане

Виж също