7.30. Абонамент

възможност за настройка на шаблонни сметки, които да се изпълняват периодично за определени клиенти автоматично създаване на фактура/проформа за всяка сметка възможност за изпращане по email на фактурите