2. Работа с администрация

Администрацията е изградена по web-технология, което позволява тя да се използва през произволен компютър,таблет, смартфон с инсталиран браузер и достъп до интернет.

Достъп до администрацията

За достъпът до администрация са необходими следните условия:

  • Компютър/таблет/смартфон с

    • Достъп до локалната мрежа, в която се намира сървъра с инсталацията на Barsy

    • Инсталиран и актуализиран браузер до последна версия (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari)

  • URL (или IP) адрес за достъп до входната точка

  • Потребителско име - персонално потребителско име

  • Персонална парола

    Потребителските имена и пароли се създават от друг потребител в системата, които има съответните права. Първоначалния потребител се създава автоматично и се изпраща по мейл на потребителя, заявил инсталацията.
../_images/login.png

Използване на администрацията

Функцииите в администрацията се използват през обща навигация, налична най-горе на всяка страница. За лесно ориентиране, документацията на тази секция е структурира по същия начин, както навигацията.

../_images/navigation.png

Навигацията е налична на всяка страница и включви всички функции, до които текущия потребител има достъп

Предназначение на администрацията

Описаните дейности в нея са универсални и могат да бъдат приложени в много сфери на дейност. Показаните примери най-често за приложими за търговски обекти от тип: ресторант, бар, магазин, но действието им е еквивалетност за останалите видове обекти.