2.5. Справки

Натрупаната информация от всички операции може да бъде разглеждана и анализирана с помощта на справки. Barsy разполага с огромен брой разнообразни справки. Всички те се изпълняват в реално време, което позволява използването им върху данните за всички времена - от пускането на системата до текущия момент.

Някой характерни свойства: - графично и таблично представяне на данните - филтриране по избран период, конкретна дата или касов период - множество контекстно зависими филтри филтри (по артикули, категории, потребители, търговски обекти, потоци, …) - бързи (кръстосани) връзки между различните справки

Всички могат да се експортват в:

  • Excel
  • OpenOffice
  • PDF
  • HTML
  • CSV
  • XML
  • JSON
  • допълнителни формати