2.5. Справки

Справките съдържат необходимите филтри, чрез които да се извлекат конкретни данни за определен период.

Important

При сравнение на две справки, обърнете сериозно внимание на периода на данните, които сте посочили във филтрите. Ако периодите са от различен тип (в едната справка е посочена дата от-до, а в другата касов период), то данните между двете ще се различават!

Note

Всяка една от справките може да бъде разпечатана или експортирана във формат xml, xls, xlsx, html, cvs, pdf.

Note

За голяма част от справките във филтър “Период” е налична опцията за Тип дата. Този тип дата може да бъде: Дата на създаване, дата на закриване, документ дата. Опцията е налична във филтър “Период”, където се визуализира под формата на зъбно колело, до описанието на филтъра (Период (Документ дата).