3. Работа с интерфейс “Продажби”

Интерфейс “Продажби” е допълнителен модул в barsy, който улеснява работата на персонала при директни продажби. Основно се използва през монитори, с тъчскрийн технология, но има възможност да се работи и с мишка и/или клавиатура. Възможно е да се работи и на мобилни устройства като таблети и телефони (Android, IOS)

През интерфейс “Продажби” може да се:

  • извършват директни продажби чрез откриване/закриване на сметки

  • правят операции със сметки (местене, сливане, разделяне, прехвърляне)

  • приключва смяна

  • получават и изпращат събщения към потребители на системата

  • създават/използват клиентски профили

  • следят и обслужват поръчки

  • изпращат фискални операции към асоциирания фискален принтер (X-отчет, Клен, Фискална памет, Служебен внос/износ)

  • разглеждат справки за обороти по търговски обекти, потоци, каси, персонал, начини на плащане

  • правят резервации

Изброените функционалности, както и много други могат да се позволят/забранят за определени роли потребители.

Предназначение на интерфейс Продажби

Описаните дейности в него са универсални и могат да бъдат приложени в много сфери на дейност. Показаните примери най-често за приложими за търговски обекти от тип: ресторант, бар, магазин, но действието им е еквивалетност за останалите видове обекти.