3.2. Режим на каса

Режимът на каса определя наличните функционалности в модул “Продажби”. В зависимост от типа бизнес, режимите могат да бъдат по-опростени - съдържащи само базови функционалности, или по-сложни - съдържащи повече функционалности.

Note

При избран режим на каса, той може да бъде сменян при необходимост -т.е, не е фиксиран еднократно.

Important

Всички видими функции в наличните режими, могат да бъдат управлявани (показвани/скривани от служителите) според настройките в правата и ролите на потребителите в системите.

3.2.1. Режим Заведение

Този режим предлага много функционалности, които са полезни за работа в заведение - кафене, ресторант, хотелска част и други.

Режимът предлага следните възможности:

 • Схема на обекта (типове салони, типове места);

 • Маркиране на артикули в сметка чрез баркодчетец;

 • Редакция на количество артикули в сметка;

 • Справки за наличен оборот;

 • Финансови операции;

 • Сметки, резервации, клиентски заявки;

 • Принтиране на сметка;

 • Приключване на потребителска сесия, приключване на обект;

 • Въвеждане на ново плащане;

 • Поръчки;

 • Използване на пакетни карти;

 • Сторниране на сметка;

 • Възможност за множество отворени сметки по едно и също време, сливането им и разделянето им;

 • Други;

 • Задаване на отстъпки, плащания през клиентски портфейл;

../_images/mode_restourant.png

3.2.2. Режим Магазин

Подходящ за бързо маркиране на артикули - пекарна, сладолед, сладкарница, бързооборотни стоки и други. Позволява маркиране на артикули чрез баркодчетец.

Режимът предлага следните възможности:

 • Маркиране на артикули в сметка чрез баркодчетец;

 • Увеличаване/намаляване на количество;

 • Въвеждане на клиентски заявки;

 • Използване на пакетни карти;

 • Приключване на потребителска сесия, приключване на обект;

 • Справки за наличен оборот;

 • Финансови операции;

 • Задаване на отстъпки, плащания през клиентски портфейл;

 • Принтиране на сметка;

../_images/mode_magazine.png

3.2.3. Режим Магазин - разширен

Режимът предлага следните възможности:

 • Възможност за множество отворени сметки по едно и също време;

 • Номенклатура с клиенти;

 • Списък със дневни сметки - отворени/затворени;

 • Клиентски заявки;

 • Справки за наличен оборот;

 • Финансови операции;

 • Приключване на потребителска сесия, приключване на обект;

 • Задаване на отстъпки, плащания през клиентски портфейл;

 • Принтиране на сметка;

../_images/mode_magazine_resize.png

3.2.4. Обслужваща каса

Този режим е подходящ за обекти, в които се обслужват поръчки. Режимът предоставя възможност за проверка на предстоящи за изпълнение поръчки, изпълнени вече поръчки и други. Свързан е с настроените в системата потоци (логистика на поръчките).

Режимът предлага следните възможности:

 • Поръчки за изпълнение;

 • Неизпратени поръчки;

 • Моите поръчки (за конкретен потребител);

 • Обслужени поръчки;

 • Изпълнени поръчки;

Note

Визуализацията и настройката на поръчките в този режим на каса са тясно свързани със статуси за поръчки, налични в административният панел на системата в меню Настройки - Други - Статуси на поръчки.

../_images/mode_service.png

3.2.5. Самообслужване

Режимът е подходящ за обекти, в които са поставени устройства за самообслужване.

Съдържа следните възможности:

 • Възможност за задаване на потребител по подразбиране с автоматичен вход;

 • Маркиране на артикули чрез баркодчетец;

 • Увеличаване/намаляване на артикула в сметка;

../_images/mode_self.png