3.8. Замяна на артикул в модул “Продажби”

Операцията “замяна” дава възможност да се върне вече закупен артикул и клиента го замени с нов, който е на същата или по-висока цена. Тя се различава от “сторниране” по това, че няма връщане на пари, тъй като новия артикул е на същата или по-висока цена.

Note

Тази операцията дава редица предимства пред сторно:

 • може да се извършва от потребител с по-ниски права (нямащ право “сторниране”, респективно - връщане на пари)

 • подобрява обслужването, тъй като няма нужда се извшърва последнователно сторниране (на една или повече сметки), маркиране на нова и ръчно изчисляване на разликата

 • не изисква касова наличност за сторниране, тъй като пари не се връщат

3.8.1. Стъпки

 • Натискате върху произволно място или маса(все едно отваряте нова сметка);

 • Вдясно на екрана избирате бутон “Още” и след това “Сторнирай”;

 • Избирате номера на сметката, която искате да сторнирате(може да я видите от касовата бележка);

 • След това натискате “Сторнирай”;

 • Отваря се нова сметка, която съдържа всички артикули от сторнираната сметка, но количеството им е със знак “минус”

 • можете да премахнте излишните артикули (ако правите частично сторниране)

 • След това маркирате новия артикул, в същата тази сметка;

 • Натискате “Закриване”;

Attention

Ако новия артикул е на същата цена, тотала на сметката ще бъде 0.00лв. Ако артикулът е с по-висока цена - тоталът е сумата за доплащане.

3.8.2. Резултат

Чрез тази операция вие постигате следните резултати:

 • Създава се нова сметка

 • В нея се включват:

  • сторнираните артикулите с количество със знак минус и връзка към сметката от която са сторнирани.

  • новите артикули като нормална поръчка

 • Складовата операция отразява връщането на сторнираните артикули и изтеглянето на новия артикул.

 • Сумата на сметката отразява разликата между цените на сторнираните артикули и новозакупените.

 • Разликата влиза Сумата на сторниращата сметка влиза като минус дневния оборот на оператора, извършил операцията

3.8.3. Ограничения

 • Не можете да сторнирате сметка ако нямате право “сторниране”

 • Не можете да сторнирате артикули от сметка, които вече са били сторнирани

 • Не можете да сторнирате сметка ако няма касова наличност е по-малка от сумата на сметката

3.8.4. СУПТО

 • Сметката получава собствено УНП, тъй като в нея има продажба на нова стока

 • Стонираните артикули имат връзка към УНП на сторнираната сметка и могат да бъдат проследени

../_images/accounts_view_storno.png

Преглед на сметка - сторниран артикул с инфо за сторнирано УНП и нов артикул

../_images/accounts_view_storno2.png

Преглед на сторнирана сметка - инфо за намалено количество