3.7. Внос и Износ на пари от фискалното устройство

За да зададете начално салдо на касата, можете да използвате функцията за внос и износ на пари. Можете да използвате наличната функционалност през Продажби,като всеки потребител може да я използва независимо от ролята му. Функционалността позволява Внос/Износ на пари(оборотни, служебно изведени).

3.7.1. Стъпки

  • Влизате в продажби с персоналния си ПИН код

  • След това натискате бутон “Ф. Операции” > Пари внос/износ.

  • Задавате сумата и оказвате дали парите се внасят или изнасят.

3.7.2. Резултат

  • Фискалното устройство ще “внесе” желатната сума към дневния оборот.

  • Фискалното устройство ще отпечати бележка за извършената операция

  • Сумата на всички внесени и изнесени суми може да бъде видяна във всеки междинен отчет.

  • При приключване на търговския обект тези суми автоматично се нулират и следващия касов период започва на 0.