3.5. Сторно в модул “Продажби”

За да коригирате приключена сметка през модул “Продажби”е необходимо да извършите операция “Сторно”.

Това може да направите като последвате стъпките, описани тук:(Сторно на сметка)