3.4. Сторно в модул “Продажби”

За да коригирате приключена сметка през модул “Продажби”е необходимо да извършите операция “Сторно”.

Това може да направите като последвате стъпките, описани по-долу.

3.4.1. Стъпки

 • Натискате върху произволно място или маса(все едно отваряте нова сметка);
 • В дясно на екрана избирате бутон “Още” и след това “Сторнирай”;
 • Избирате номера на сметката, която искате да сторнирате(може да я видите от касовата бележка);
 • След това натискате “Сторнирай”;
 • Отваря ви се нова сметка, в която са всички артикули от избраната сметка, но с количества на минус;
  • Ако искате да сторнирате само определените артикули - премахнете останалите чрез нулиране на количествата им.
 • След това натискате “Закриване” и избирате същия начин на плащане, с който е приключена първоначално сметката;
 • Натискате бутон “Потвърди”;
 • От фискалното устройство автоматично ще излезе сторно бележка, която трябва да прикрепите в касовата книга.

3.4.2. Резултат

Чрез тази операция вие постигате следните резултати:

 • Създавате нова сметка, от тип сторнираща. тя е свързана със сметката, която сторнира
 • Сторнираните артикулите от сметката се връщат в склада с причина сторно
 • Сумата на сторниращата сметка влиза като минус дневния оборот на оператора, извършил операцията
 • Операцията се отбелязва като сторно операция в дневния отчет на фискалното устройство

3.4.3. Ограничения

 • Не можете да сторнирате сметка ако нямате право “сторниране”
 • Не можете да сторнирате артикули от сметка, които вече са били сторнирани
 • Не можете да сторнирате сметка ако няма касова наличност е по-малка от сумата на сметката

3.4.4. СУПТО

Както при всяка операция, свързана със сметки и тук важат изискванията за СУПТО
 • необходима връзка с фискално устройство
 • УНП на сторнираната сметка
 • достатъчна касова наличност