3.10. Приключване на персонален период/работна сесия

За да приключите персонален период/работна сесия е необходимо да изпълните следното

3.10.1. Стъпки

  • Влизате със собствен PIN код
  • Натискате бутон “Приключи”;
  • От допълнителен прозорец с избор на опции - там натискате бутон “Приключи смяна”
  • Ако операцията е успешна - получвате потвърждаващо съобщение и системата автоматично ви извежда до вход

3.10.2. Резултат

  • Работната сесия на текущия потребител (иницирал прикючването) се обявява за приключена
  • След това приключване потребителя не може да влиза в модулите за продажба.
  • При необходимост той да продължи да работи, неговата сесия трябва да бъде отключена/продължена от друг потребите, имащ право да извърши тази дейност.

3.10.3. Ограничения

Преди да се приключи персонален период/работна сесия

  • Всички сметки на текущия потребител да са приключени.
  • Ако той има отворени сметки, които не може да прикючи, те трябва да бъдат прехвърлени на друг потребител