3.11. Приключване на персонален период/работна сесия

За да приключите персонален период/работна сесия е необходимо да изпълните следното

3.11.1. Стъпки

  • Влизате със собствен PIN код

  • Натискате бутон “Приключи”;

  • От допълнителен прозорец с избор на опции - там натискате бутон “Приключи смяна”

  • Ако операцията е успешна - получвате потвърждаващо съобщение и системата автоматично ви извежда до вход

3.11.2. Резултат

  • Работната сесия на текущия потребител (иницирал прикючването) се обявява за приключена

  • След това приключване потребителя не може да влиза в модулите за продажба.

  • При необходимост той да продължи да работи, неговата сесия трябва да бъде отключена/продължена от друг потребите, имащ право да извърши тази дейност.

3.11.3. Ограничения

Преди да се приключи персонален период/работна сесия

  • Всички сметки на текущия потребител да са приключени.

  • Ако той има отворени сметки, които не може да прикючи, те трябва да бъдат прехвърлени на друг потребител