3.2. Продажби

Създаване на сметка през модул “Продажби” става лесно и интуитивно. За да въведете артикулите, които си е поръчал клиент, можете да следвате стъпките:

3.2.1. Стъпки

 • Влизате с персоналния си ПИН код в системата
 • Натискате на масата, на която е седнал клиента
 • Избирате желаната категория от менюто и съответно избирате необходимите артикулите.
 • Ако сметката ще остане отворена и клиентът ще си поръчва още:
  • Натискате бутон “Потвърди”
  • Ако операцията е успешна, ще бъдете върнати на предходния екран
 • Ако клиентът няма да поръчва повече и иска да си плати поръчаното
  • Натискате бутон “Закриване”
  • Избирате начин на плащане, с който ще се плати. * Списъкът с начините на плащане се определя от текущите конфигурирани начини в системата и правата на текущия потребител Начини на плащане
  • Избирате дали клиента желание фактура. Ако неговите данни са предварително зададени в системата, ще бъдат използвани
  • Натискате бутон “Потвърди”
  • Ако операцията е успешна, ще бъдете върнати на предходния екран

3.2.2. Резултат

 • Ако е избрано “Потвърди”:
  • Създава се нова сметка с подадените данни (артикули, количества, цени). За нея се генерира УНП съобразно изискванията за СУПТО
  • Сметката остава отворена за още поръчки
 • Ако е избрано “Закриване”:
  • сметката се приключва и повече не може да бъде модифицирана (включително добавяне на още поръчки)
  • сумата за плащане се начислява към дневния оборт на потребителя, приключил сметката.
  • отпечатва се фискален бон, съобразно избрания начин на плащане

3.2.3. Oграничения

Прилагат се всички ограничения за СУПТО
 • проверка за връзка с фискално устройство
 • получаване на сериен номер на фискалното устройство
 • подаване на данните за продажбата, включващи УНП, артикули с цени и количества, начин на плащане.
 • при успешно финализиране на разпечатването, софтуера маркира сметката като приключена
../_images/account_close.png