7. Ограничения на barsy SUPTO спрямо Наредба 18

След преминаване на SUPTO версия няма да имате възможност да ползвате следните функционалности:
 • да изтривате информация назад във времето от базата данни
 • да работите със сметки (откриване и закриване) с несвързано/блокирало/изключено/липсващо фискално устройство
 • да имате несвързано към софтуера фискално устройство
 • да извършвате замяна на стока (връщане и продажба на нова стока) в обща сметка. Трябва да се извършат две отделни операции
 • създавате плащания без кореспондираща към тях сметка
 • да създавате фактури без кореспондираща към тях сметка
 • да използвате касови апрати директно от клавиатурата
 • да въвеждате потребители само с потребителско име - изискват се реалните име на всички потребители в системата
След преминаване на SUPTO версия трябва задължително да декларирате използвания от вас СУПТО софтуер. Моля, имате предвид следното:
 • декларацията е подава само електонно на сайта на НАП чрез използване на електронен подпис, принаджежащ на собственик на юридическото лице или упълномощено такова (напр. счетоводител)
 • техническа информация, необходима за попълването на декларациите можете да намерите на нарочна страница в секция Помощ на всяка barsy SUPTO инсталация
 • срокът е до 31.03
 • повече инфорамция на https://www.barsy.bg/n18/clients.html