9. Ограничения на barsy SUPTO спрямо Наредба 18

След преминаване на SUPTO версия няма да имате възможност да ползвате следните функционалности:
 • да изтривате информация назад във времето от базата данни

 • да работите със сметки (откриване и закриване) с несвързано/блокирало/изключено/липсващо фискално устройство

 • да имате несвързано към софтуера фискално устройство

 • да извършвате замяна на стока (връщане и продажба на нова стока) в обща сметка. Трябва да се извършат две отделни операции

 • създавате плащания без кореспондираща към тях сметка

 • да създавате фактури без кореспондираща към тях сметка

 • да използвате касови апрати директно от клавиатурата

 • да въвеждате потребители само с потребителско име - изискват се реалните име на всички потребители в системата

След преминаване на SUPTO версия трябва задължително да декларирате използвания от вас СУПТО софтуер. Моля, имате предвид следното:
 • декларацията е подава само електонно на сайта на НАП чрез използване на електронен подпис, принаджежащ на собственик на юридическото лице или упълномощено такова (напр. счетоводител)

 • техническа информация, необходима за попълването на декларациите можете да намерите на нарочна страница в секция Помощ на всяка barsy SUPTO инсталация

 • срокът е до 31.03

 • повече инфорамция на https://www.barsy.bg/n18/clients.html