3.9. Приключване на касов период/търговски обект

За да приключите касовия период/търговски обект е необходимо да следвате следните стъпки:

3.9.1. Стъпки

  • Влизате със собствен PIN код
  • Натискате бутон “Приключи”;
  • От допълнителен прозорец с избор на опции - там натискате бутон “Приключи обект”
  • Ако операцията е успешна - получвате потвърждаващо съобщение и системата автоматично ви извежда до вход

3.9.2. Резултат

  • Работната сесия на текущия потребител (иницирал прикючването) се обявява за приключена
  • Касовия период в barsy за този търговски обект се обявява за приключен
  • Всички фискални устройства получават команда за приключване на касов период (Z-отчет)
  • Всички фискални устройства разпечатват дневен финансов отчет, който трябва да закрепите в касовата книга.
  • Отваря се нов касов период

3.9.3. Ограничения

Преди да се приключи касовия период/търговския обект е необходимо: * Всички сметки да са приключени * Всички работни сесии на потребителите да са приключени (освен на текущия потребител, иницирал приключването) * Всички регистрирани фискални устройства да са достъпни * Да имате право да приключвате търговски обект