3.9. Използване на хардуерна клавиатура

При работа с хардуер клавиатура можете да използвате следните удобства

От гледна точка на действията:

 • Навигиране към администрация - <F9>

 • Навигиране към Player - <F8> (на логин-а)

 • Приключване - <F8> (логнат потребител)

 • Потвърждаване на сметка - <Ctrl> + <Enter> (в съответната сметка)

 • Посочване(навигиране) на артикул от списъка с поръчки - стрелка нагоре, надолу (в съответната сметка)

 • Добавяне/Изваждане на 1 от количеството на артикул от списъка с поръчки - стрелка надясно/наляво (в съответната сметка)

 • Премахване на артикул от списъка с поръчки - <Delete>

 • Закриване на сметка (извеждане на диалог)- <Enter> (в съответната сметка)

 • Смяна на начин на плащане при приключване на сметка - <Home>

 • Отмаркиране на плащане при приключване на сметка - <Ctrl> + <Home>

 • Debug mode (спира 5-сек request) - <Ctrl> + <Alt> + D

От гледна точка на shortcut-ите:

 • <Esc> - Изход от контекстен екран, затваряне на диалог, отказ на съобщение.

 • <Enter> - Потвърждаване при диалог, задействане на конкретно действие.

Кодове при търсене/добавяне на артикул:

 • <x>*<код на артикул> - Където <x> e цифрова стоиност - Добавя артикул с конкретното количество

 • <код на артикул>/<mod_sign><mod> - Където <mod> e името на модификатора, а <mod_sign> е неговия знак (+) или (-). - Добавя артикул с конкретния модификатор (или повече от един модификатор като ползваме разделител запетая);

Пример:

да кажем че имаме артикул с баркод “123” - пица Рома

2*123/-лук,+препечена

Този ред ще добави 2 броя пица Рома с модификатори -лук и +препечена.