3.6. Пускане на месечен отчет

Вариянтите за пуснане на месечен отчет са два:

3.6.1. Режим: Barsy Продажби

 • Влизате със собствения си ПИН код.

 • Избирате бутона “Ф. операции”

 • Избирате бутона “Фискална памет”

 • Тук вече избирате това което ви е необходимо. Дали отчета да e за: определен период, този месец, предходен месец, тази година, пред. година.

 • Може да изберете подробен или съкратен отчет.

 • Натискате бутона “Печат”

3.6.2. Режим: Barsy Администрация

 • Настройки > Фискални принтери

 • Излиза ви таблица “Справка на фискалната памет за принтера”

 • Ако имате повече от един фискален апарат. Избирате на кой принтер искате въпросния отчет.

 • Задавате периода за който искате отчета

 • Задавате вида на отчета: Опростен или Подробен

 • Натискате бутона “Изпрати към принтера”