2.4. Документи

Документите се разделят на няколко типа и съдържат данни, съпътстващи или предхождащи складовите операции. Те нямат отношение към паричния и складови поток.