2.4.1. Фактури

В система barsy можете да създавате документи от тип фактура, проформа фактура, кредитно известие, дебитно известие, стокова разписка