2.7. Импорт от файл

Употребата на импорт от файл значително може да автоматизира и улесни административната работа. Ето защо сме разработили система за импорт с много възможности и високо ниво на настройваемост. В същото време системата ще се опирта сама да разпознае и конфигурира настройките вместо вас за да не губите време в тривиални и повтарящи се дайствия.

2.7.12. Примерни файлове

Файловете представляват пример как можете да организирате своя входящ файл. Реда и броя на колоните не е задължителен. Точното значение на всяка колона можете да настроите в процеса на импортване на файла