2.7.9. Импорт на файлове/снимки

Описание

Използва се когато искате да прикачите множество файлове към множество артикули, без да избирате артикулите един по един. Файловете могат да бъдат както картинки, така и друг типове файлове с информация, свързана към даден артикул (pdf, doc, xls,…)

Използване

Артикули -> бутон “Импорт” -> таб “Прикачване на файлове”

Качване на отделни файлове

Ако качите множество отделни файлове, за да бъде разпознат всеки към кой артикул трябва да бъде прикачен, трябва да спазвате следното правило - името на файла (<име на файл>.<разширение на файл>) трябва да отговаря на уникален индентификатор в списъка с артикулите

Имате възможност да окажете на системата кой уникален индентификатор сте използвали в името на файловете:

 • Име на артикул

 • ID на артикул

 • Баркод на артикул

 • REF_ID на артикул

 • export_id на артикул

Пример:
 • Артикул с Баркод = 2876361342453

 • Файлът за него трябва да е казва: 2876361342453.jpg

При този вариант можете да качите само по един файл към артикул

Качване на архивен файл

Можете да добавяте както стандартни файлове, така и архивни(.zip) файлове. Системата ще ги разархивира и ще извлече съдържанието им. В този случай имената на файловете в архивния файл трябва да отговарят на правилото от горния вариант

Пример:
 • Артикул 1 с Име = FW19-1234-232-red

 • Артикул 1 с Име = FW19-7896-ds1-green

 • Архивния файл трябва да бъде със следната структура

  • archive.zip (името няма значение)

   • FW19-7896-ds1-green.jpg

   • FW19-7896-ds1-green.jpg

При този вариант можете да качите само по един файл към артикул

Качване на архивен файл с много файлове към много артикули

Ако искате да прикачите повече от един файл към артикул, трябва да организирате файловете си в папки. В този случай името на папката ще бъде името по което ще се търси артикула. За да организирате файловете в папки и да ги качите, задължително трябва да използвате архивен(.zip) файл като краен файл за качване.

Пример:
 • Артикул 1 с Име = FW19-1234-232-red

 • Артикул 1 с Име = FW19-7896-ds1-green

 • Архивния файл трябва да бъде със следната структура

  • archive.zip (името няма значение)

   • FW19-7896-ds1-green (името на папката е важното)

    • image1.jpg (името няма значение)

    • image2.jpg (името няма значение)

    • info.pdf (името няма значение)

   • FW19-7896-ds1-green.jpg

    • image99.jpg (името няма значение)

    • info.doc (името няма значение)

При този вариант можете да качите само по един файл към артикул

Качване на архивен файл с един файл(снимка) към много артикули

Най-често се ползва за еднакви артикули, които се различават единствено по размер.

Пример:
 • FW19-1234-232-red-s

 • FW19-1234-232-red-l

 • FW19-1234-232-red-m

 • FW19-1234-232-red-xl

Ако искате да прикачите един файл(снимка), към много артикули трябва да:

1.Зададете на подобните артикули, един и същи референтен номер в системата

Редактиране на артикул - поле референтен номер

Ако нямате такъв, можете вие да измислите или да сложите началото на името на артикула, без разширението за размер, например.

Пример за референтен номер на артикул:
 • FW19-1234-232-red или 111111

Hint

Имайте предвид, че можете да сложите референтните номера, чрез масова операция или актуализиращ импорт. Също така, ако ще използвате функционалността можете още при създаване на артикулите да слагате тази информация, за да не го правите след това.

2.След това е необходимо, снимката която ще прикачвате към тези артикули да бъде наименувана с референтния им номер.

Пример:
 • FW19-1234-232-red.jpeg или 111111.jpeg

3.След като артикулите имат еднакви референтни номера и отидете в Каталог ->Артикули, натиснете бутон Импорт и изберете опция “качване на файлове”.

Там е необходимо да направите следното:
 • В поле “Разпознаване на файловете по*”, изберете опция - референтен номер.

 • Маркирайте отметка в поле “Прилагане върху всички разпознати”

 • Натиснете бутон “Добави файлове” и изберете файла/файловете от вашия компютър

 • Натиснете бутон “Импорт” в долния десен ъгъл.

Резултат

Когато направите необходимите настройки, изберете файла(овете) за качване и натиснете бутона “Импорт”, системата започва обработката на файловете. За всеки обработен файл ще се изведе ред с името му и статуса (разпознат/неразпознат). Ако файловете са над 50 ще бъде изведена и обща статистика за броя обработени, разпознати и неразпознати файлове. Ако обектът е неразпознат, най-вероятната причина е че не сте именували снимката правилно.