2.7.10. Импорт на сметка от файл

За какво се ползва?
 • Импорт на артикули в нова сметка

Как да стигна до него?

Каса->Нова продажба бутон “Импорт”

Избирате файла от Вашия компютър и задължително трябва да бъде конфигурирана някоя от следните колони:
 • Име на артикул

 • ID на артикул

 • Баркод

Колони за конфигуриране

 • Артикул ID

  • Действия при несъществуващ артикул - ако съществува дадения артикул какви да са действията на импорта
   • Прескочи реда

   • Прекрати импорта

 • Име на артикул

  • Действия при несъществуващ артикул - ако съществува дадения артикул какви да са действията на импорта
   • Прескочи реда

   • Прекрати импорта

 • Баркод

  • Действия при несъществуващ артикул - ако съществува дадения артикул какви да са действията на импорта
   • Прескочи реда

   • Прекрати импорта

 • Количество

 • Ед. цена с ДДС