2.7.10. Импорт на сметка от файл

За какво се ползва?
 • Импорт на артикули в нова сметка
Как да стигна до него?
Каса->Нова продажба бутон “Импорт”
Избирате файла от Вашия компютър и задължително трябва да бъде конфигурирана някоя от следните колони:
 • Име на артикул
 • ID на артикул
 • Баркод

Колони за конфигуриране

 • Артикул ID
  • Действия при несъществуващ артикул - ако съществува дадения артикул какви да са действията на импорта
   • Прескочи реда
   • Прекрати импорта
 • Име на артикул
  • Действия при несъществуващ артикул - ако съществува дадения артикул какви да са действията на импорта
   • Прескочи реда
   • Прекрати импорта
 • Баркод
  • Действия при несъществуващ артикул - ако съществува дадения артикул какви да са действията на импорта
   • Прескочи реда
   • Прекрати импорта
 • Количество
 • Ед. цена с ДДС