2.6. Настройки

Чрез настройките в системата, можете да конфигурирате различни неща в системата, за да отговаря на вашият начин на работа.