2.6.9. Настройка на потоци за поръчки

Потоците за поръчки се използват, когато е необходимо определени артикули да излизат на бележки от принтери позиционирани на определени места.

Например: артикул “Салата” да излезе от принтер позициониран в кухнията на търговския обект, като по този начин “Готвачът” разбира, че трябва да приготви 1 салата.

Съдържание: