Работен график

За управление на Работен график е необходимо първо да бъдат създадени и настроени Работни смени:

1. Настройка Смени

Таб Настройки -> Потребители -> Работни смени -> бутон Добавяне на смяна.

Попълвате необходимите данни за всяка една смяна - имена, по желание - времеви период (ако желаете да се вижда автоматично сумиране на работни часове за всеки потребител според зададение му смени), цвят.

Натискате бутон “Запиши”

С бутоните вдясно можете да управлявате кои колони да са видими.

../../../_images/work_time.png

2. Настройка Празнични/Почивни дни

Таб Настройки -> Потребители -> Празнични/Почивни дни -> бутон Добавяне на Празничен ден.

Попълвате данните. Ако имате зададени такива дни (напр. 3-ти Март, 22-ри Септември), то в Работния график ще се визуализират с различен цвят, за да обърнете внимание.

../../../_images/holydays.png

3. Настройка Работен график

Таб Настройки -> Потребители -> Работен график -> бутон Добавяне на Работен график.
  • Избирате за кой месец и година ще бъде изготвен

  • Натискате бутон ОК.

  • бутон Филтър - може да изберете конкретни роли, за които да се изготви графика, в противен случай, ще виждате всички потребители. Дали някоя Роля ще участва в графика зависи от това дали е маркирана опцията “Участие в работен график” в картата й.

  • бутон Бърз избор - ако имате няколко смени, може да зададете някоя конкретно и идректно само нея да маркирате за потребителите, а не да избирате за всеки отделно.

Необходимо е в квадратчетата срещу всеки потребител да укажете каква смяна ще бъде. Ако за съответната смяна има зададени часове, то в графика ще се отрази и натрупването на работни часове за съответния потребител. Записвате направените промени с бутон Запиши. За всеки месец от годината е възможно да има само един Работен график за търговски обект.

../../../_images/work_time_3.png