Настройка на абонаменти

За да направите настройка на абонаментите които ще предлагате на клиенти, е необходимо да:

 • Имате създадени артикулите, които ще предлагате

 • Имате създадени клиентите, за които ще пускате абонаментни сметки

Създаване на абонамент

 1. Отивате на

Каса » Абонаментни сметки » Настройка на абонаменти
 1. Натискате бутон “Нов абонамент”

 2. Попълвате задължително полета:

 • Име на абонамента

 • Тип фактура

 • Другите полета са по желание.

 1. Натискате “Запиши”

 2. В новопоявилите се табове трябва да попълните:

 • Артикулите, които ще предлагте към този абонамент (например “почистване 1 месец”)

 • Клиентите, за които ще се пуска този абонамент(чрез таб клиенти в абонамента и бутона за редакция срещу клиентите там)

Note

Необходимо е след като сте избрали клиент в абонамента, да изберете какви стойности от артикулите/услугите да се начисляват в неговата сметка. Така можете да направите различни конфигурации за различните клиенти, но за същия абонаментен шаблон.

Ново изпълнение на абонаментите

След като сте подготвили абонаментите ще можете да ги изпълните. Т.е да пуснете сметки и платежни докумени на клиентите.

Това можете да направите като:

 • Отидете на:

  Каса » Абонаментни сметки » Абонаменти
 • Натиснете бутон - “Ново изпълнение на абонаменти”

 • След като се отворят видовете абонаменти, можете да изберете кои от тях да изпълните и натиснете бутон “Изпълни”

 • Ще се отвори прозорец с всички сметки, които ще се генерират. Можете да ги промените, да добавите общо заглавие за всички или просто да ги проверите.

 • След това натискате “Създай”

Note

След създаването ще се появи прозорец за преглед на изпълнените сметки, в които ще имате опция за изпращане на документите към тях по мейл.

Important

Имайте предвид, че сметките се закриват на минус т.е клиентите ви задлъжняват. Това означава, че когато се плати сметките трябва да бъдат покрити чрез “Ново плащане”. По този начин можете да следите реално паричния ви поток.