2.3.1. Сметки

Сметките отразяват фактическите действия между търговеца и крайните клиенти. Чрез тях се отбелязват движението на стоката от склада към клиента (и обратно). Документите, който се генерират при тези действия се различават от Фактури.

Съдържание: