Документи към сметка

Към всяка сметка може да бъдат “закачени” различни документи - фактури, проформи, кредитни известия, приемно-предавателни протоколи, оферти, договори и т.н.

Закачането представлява условна връзка, която дава възможност за лесно намиране на всички свързани документи по дадена сделка.

Свързане на документ

За да свържете съществуващ документ с дадена сметка е необходимо да направите следното:
  • намирате желаната сметка (през Каса > Сметки > Всички)

  • влизате в преглед

  • избирате секция “Документи”

  • натискате бутон “Прикачи документ”. Имате възможност за избор относно тип/вид на документа: Фактура, Кредитно известие, Дебитно известие, Проформа фактура, Стокова разписка. След което изписвате номера на вече създаден от Вас документ и избирате бутон “Прикачи”.

Махане на връзка между документ и сметка

За да премахнете връзка между документ, който е свързан към сметка е необходимо да направите следното

  • намирате желаната сметка (през Каса > Сметки > Всички)

  • влизате в преглед

  • избирате секция “Документи”

  • натискате “Кошче”, намиращ се срещу съответния документ, който желаете да разкачите от тази сметка.

Attention

Операциите създават само връзка между два документа. Създаването и премахването на връзка не променя по никакъв начин информацията в системата и самите документи

../../../_images/account_view_documents.png