Показване на ресто

Необходимите настройки може да направите от администрацията в Barsy:

Настройки > Основни > Каси > Редактиране на каса > Други >

Слагате отметка “показване на ресто” и записвате промените. По този начин може да настроите всички или някои от касите, които имате в обекта.

След извършване на настройките, в модул “продажби” при закриване (приключване) на сметка под дължима сума ще видите поле “платени сега”. Там нанасяте дадената от клиента сума. В дясно от това поле ще видите поле “ресто”, в което ще видите разликата от платено и дължимо, т.е. рестото за клиента.