Плащания към сметка

Към всяка сметка може да има едно или повече плащания. Ако сметката не е платена, към нея няма плащане. Плащането може да бъде въведено в последствие, която настъпи реално, чрез операция Ново плащане

../../../_images/accounts_view_payments.png