Специфики и ограничения при сторниране

Тук ще намерите някои важни специфики и ограничение във връзка с направата на операция “Сторно” в системата

Причини за фискално сторниране

  • Операторска грешка - тази причина се използва във връзка с грешка на оператора при маркиране на реалната сметка на клиента.

Имайте предвид, че причината може да се използва само до 7-мо число на следващия месец. Не се изисква касова наличност във ФУ.

  • Връщане/Рекламация - тази причина се използва при връщане/рекламация на артикул/артикули от клиента.

Тази причина изисква да има касаова начиност във Фискалното устройство.

  • Промяна на данъчната основа - тази причина се използва, ако е налична промяна на данъчната основа на сметката.

Начини на плащане при сторниране

Във връзка с това, по какъв начин ще връщате парите на клиента, при направа на сторно сметка в системата ще имате опция да изберете начини на плащане само от четири типа. Изборът можете да направите от падащото меню в поле ” начин на плащане” при приключване на сторно сметката.

Типовете начини на плащане, които могат се показват са само:

  • В брой - Фискален

  • Банка - Нефискален

  • Други - Нефискален

  • Пощенски Паричен Превод - Нефискален

Този тип се задава в настройката на начина на плащане(Настройки>> Основни>>Начини на плащане), в поле “Тип”, като този тип указва дали начинът на плащане е фискален или не, и дали начинът на плащане ще се появи в опциите при сторинаране на сметка.

Пример: Начин на плащане в системата Банков превод с настройка за тип - Банков - нефискален

Important

Имайте предвид, че поради ограничение на фискалните устройства, при сторно с фискален начин на пла ане с тип “в брой” на сторно бележката винаги ще пише “в брой” . Т.е ако фискалният начин на плащане е например “Ваучер”, а неговият тип е сложен да е “в брой” при сторно на бележката няма да видите “ваучер”, а надпис “в брой”.

Ограничения

  • Не можете да сторнирате сметка ако нямате право “Сторниране на сметка” и “Приключване на сметка с отрицателен тотал”.

  • Не можете да сторнирате артикули от сметка, които вече са били сторнирани

  • Не можете да сторнирате сметка с фискален начин на плащане, ако няма касова наличност или е по-малка от сумата на сметката(освен ако не ползвате причина “операторска грешка”).