2.3.3. Пакетни карти

Въведение

Можете да използвате функционалността за създаване на пакетни карти в системата, за да организирате вашите продажби на услуги и продукти. Пакетни карти се използват за работа с предварително изготвени пакети, включващи покриване на стойността на определени артикули при продажба. Те се използват успешно за организиране на рабония процес на фитнеси салони, детски центрове, вериги магазини. В тази връзка пакетните карти могат да бъдат най-различни в зависимост от бизнеса и артикулите/услугите, които се включват в тях.

Примери:

  • Пакетна карта за 20 посещения - фитнес

  • Пакетна карта рожден ден - детски център

  • Пакетна карта ваучер - верига магазини