Изчисляване на комисионни от продажби с пакетни карти

При покриване на артикул с пакетна карта, комисионната към потребителя трябва да е от цената на артикула с приспадната отсъпка.

За да се изчисляват коректно комисионни от продажба на артикули покрити с пакетна карта, е необходимо да се направят няколко настройки и да се следват няколко правила за работа.

Най-често казусът възниква при Фитнеси, Фризиорски салони.

Предварителни настройки:

Карта покриваща само един артикул.

Необходимо е да се направят артикули, колкото вида карти имате с продажна цена, в която да се приспадне и отсъпката, която дава картата, например:

  • Карта - Фитнес 10 посещения(80 лв.)с Артикул - фитнес 10 посещения(8 лв.)и определения процент персонал.

  • Карта - фитнес 8 посещения(60 лв) с Артикул фитнес 8 посещения (7 лв) и определения процент персонал.

Отделно ще имате артикул “Фитнес еднократна тренировка” - (10 лв). който ще се ползва без пакетна карта.

Всеки от тези артикули да е сложен в “Групи с артикули и лимити” на съответната карта. Т.е тя да покрива само този артикул с отстъпката.

Така ще можете да получите комисионна която да е извадена от реалната сума на артикула платен с карта.

Карти, който покриват повече от един артикул/услуга пак ще се процедира по същия начин.

Пример:

Карта за групови занимания - 10 посещения(80 лв).

Артикули:

Стандартни - Йога, Спининг и др. Стандартна цена и процент за персонала.

Артикули за картата - Йога 10 посещения,Спининг 10 посещения.Тук пак трябва продажната цена да е според цената на картата( за 10 посещения - 8 лв) слагате и процент за персонала, във всеки от тези артикули.

Да се направи например “Група артикули”- “Групови - 10 посещения”и там да се сложат само артикулите - Йога 10 посещения, Спининг 10 посещения и т.н. Ако има други карти за групови, то посочената процедура трябва да се повтори.

Процедура за отчитане на комисионната:

  • Маркирате клиента в сметката.

  • Натискате “Пакетна карта”.

  • Виждате каква е пакетната карта и слагат същия артикул.

  • Приключвате сметката.

  • Отивате на Каса >Сметки >Поръчки

  • Слагате “Обработил” на съответния артикул.

Справки кореспондиращи с комисионните

Можете да проверявате комисионните, който са се изчислили в следните справки:

Справки > Поръчки > Обработени
Справки > Поръчки > Обработени по периоди

Също така в :

Справки » Продажби » По поръчки »Подробно

Можете да използвате филтър “Обслужил”, за да видите разбито всички поръчки , които е обработвал определен потребител.