Масово създаване на пакетни карти

Това е функционалност, която цели да улесни процеса по създаване на голям брой ваучери(пакетни карти) и “продаването” им на крайни клиенти през администрация. Най-често се ползва за създаване на карти(ваучери) по искане на фирма възложител, за техните служители, които да ги ползват.

Чрез нея ще можете да:

 • импортирате работен файл, който съдържа необходимите данни за създаването на ваучерите (виж по-долу)

 • създавате автоматично клиенти (ако не съществуват) - фирмата-възложител на ваучерите

 • създавате автоматично представители (ако не съществуват) -служители на фирмата-възложител на ваучерите

 • създавате автоматично индивидуални ваучери/пакетни карти за всеки от подадените представители

 • създавате автоматично сметка за всички създадени ваучери (което отразява продаването им).

 • изпращате автоматично email на всеки представител попредварително зададен в barsy темплейт, които може да съдържа свободен текст (условията на ваучера), номера на ваучера, името на представителя, името на клиента (фирмата).

  Темплейт можете да зададете от Настройки > Шаблони за e-mail. Натискате бутон “Нов шаблон” и избирате опция ‘Пакетна карта”.

Настройки за функционалността

1.Създаване нов тип ваучер(пакетна карта)

Note

Това е шаблона по който после ще се “размножат” самите ваучери. Може да се създава нов тип ваучер за всяка фирма-възложител по отделно (ако са с индивидуални условия) или да се използва един и същи тип (ако са с идентични условия).

2.Подготвяне на файл (Еxcel или CSV) със следните колони:

 • Име на клиент - това трябва да името на фирмата (напр. “Фирма-2021 ООД” - без кавичките)

 • Име на представител - това трябва да е името на служителя (например “Иван Иванов” - без кавичките)

 • Еmail адрес на представител - на него ще бъде изпратено съобщение за ваучера и как може да го използва

 • Тип на ваучер - по номенклатурата на барси - предварително създаден като тип - (например “Ваучер служители 50лв” - без кавичките)

 • Номер на ваучер (опционално) - ако не е подадено - barsy ще генерира собствен(стига да е изпрана опция, автоматично геренериране на код в настройката на картата(ваучера)

Note

Забележки: редът на колоните не е задължителен. Те могат да бъдат посочени при процеса на импорт.

пакетни карти

3.Импорт на файла в системата

 • Необходимо е да отидете на Каса >> Пакетни Карти и да натиснете на бутон Импорт

 • Там избирате подготвения файл и настройвате, каква информация да ви въведе всяка една колона, чрез бутон “Конфигурирай.

 • След като сте направили настройките, можете да натиснете опцията за “тестов импорт”(отметка горе в десния ъгъл), или да направите финалния запис на импорта в системата чрез бутон “Импорт”(долу в десния ъгъл).

 • Когато натиснете бутона “Импорт” се ви излезе надпис за настройка на начина на плащане на сметката, която ще бъде създадена и приключена.

4.Резултат

 • създадени подадените клиенти (ако не съществуват)

 • създадени подадените представители към съответните клиенти (ако не съществуват)

 • създадени индивидуални ваучери/пакетни карти за всеки от подадените представители с подадените данни

 • автоматично изпратен email на всеки представител по предварително зададен в barsy темплейт, които може да съдържа свободен текст (условията на ваучера), номера на ваучера, името на представителя, името на клиента (фирмата)

 • създаване на сметка за всички създадени ваучери, която се маркира като неплатена и задължава клиента (фирмата възложител) със сумата - ако сте избрали отложено плащане при приключване на импорта.