Настройки на пакетни карти

Настройката е процесът при който дефинирате видовете карти с правила за тях (какво включват, кога могат да се ползват и т.н.)

Видове карти

За да въведете различните видове карти, които ще се продават трябва да извършите следните стъпки:

 1. Отивате на Настройки > Артикули > Пакетни карти > Видове карти

 2. Натискате бутон “Нов вид карта” - попълвате следната информация, ако е релевантна за вас:

 • Таб “Основни”

  • име на картата

  • маркирате “в продажба” - така ще дадете възможност тази карта да се продава като артикул

  • задавате продажна цена

  • избирате от кога да започне да важи картата

  • избирате до кога да важи картата

  • задавате отстъпка(каква част от общата сума на артикула/сметката може да бъде покрита от картата)

  • кредит сума(каква сума може да бъде изразходвана от създадената карта)

  • задавате за кои артикули да важи картата (за всички, за артикулите с намаление или за артикулите без намаление)

  • проверка на клиент(ако желаете да се прави проверка на зададения клиент на картата при ползването и)

  • aвтоматично генериране на код(при продажба на такъв вид карта да се задава автоматично код на картата). Ако не е маркирана опцията, ще може да се задава ръчно при продажба или да се маркира клиентска карта, чиито номер да се вземе.

  • може да маркирате дали тази карта може да се преизползва

   • можете да маркирате дали при преизползване на картата да се добави сумата по кредита

   • можете да маркирате дали да добави броя използвания при преизползване на картата

  • описание(например, какво е включено в тази карта)

 • Таб “Лимити”

  • задавате брой използвания общо(колко пъти може да бъде използвана тази карта във времето, за което е валидна)

  • периодични лимити(например, картата да може да се ползва само 1 път на ден)

Ако не сложите час, от който да се смята този 1 ден и оставите празно полето, периодът ще е динамичен и ще се взима от момента на използване на картата.

 1. Натискате бутон “Запиши”

След това ще се визуализират допълнителни табове в картата, която настройвате.

На таб “Категоризиране” можете да маркирате категорията, в която да се показва този артикул. На таб “Групи с атрибути и лимити” трябва да добавите артикулите, за които искате да може да се ползва картата.Ако не зададете такива, картата ще може да се ползва за всички. За да го направите първо трябва да сте създали Групи артикули.

Групи атрибути

Можете да ги създадете по следният начин:

 1. Отивате на Настройки > Пакетни карти > Групи артикули

 2. Натискате бутон ” Нова група”

 3. Записвате име на групата - например Безалкохолни и след това добавяте артикулите, които искате да влизат в тази група.

След като сте добавили групите и ги изберете в определен вид карта, това ще позволи на притежателя на такава карта да закупи/ползва артикулите/услугите.