Подаръчен ваучер

За да следите, ваучерите които подарявате на клиентите, можете да използвате функционалността за създаване на “пакетни карти” в системата.

Имайте предвид, че за да могат да се проследят е необходимо да имат уникални номера. Тези уникални номера можете вие да ги вписвате ръчно(ако имате такива на самите ваучери) или да се генерират от системата и да се печатат на касовата бележка.

Създаване на подаръчен ваучер

За да създадете пакетна карта(прави се еднократно), моля следвайте тези инструкции:

 • Отивате на Настройки > Пакетни карти > Видове карти

 • Натискате бутон “Нов вид карта” - попълвате следната информация, ако е релевантна за вас:

  • име: Ваучер подарък

  • в продажба: включено

  • цена на продажба:0.00 лв (тъй като е подарък)

  • важи от - важи до : {според вашите изисквания}

  • отстъпка: -100 (т.е покрива цялата стойност на артикулите, които сте конфигурирали - виж по-налоу)

  • кредит сума: не е неоходима

  • задавате брой използвания(колко пъти може да бъде използвана тази карта във времето, за което е валидна) във вашия случай примерно 1 път

  • кредит сума(каква сума може да бъде изразходвана от създадената карта) - не енеобходима

  • автоматично генериране на код(при продажба на такъв вид карта да се задава автоматично код на картата) - според начина на работа

  • може да се задава ръчно при продажба или да се маркира клиентска карта, чиито номер да се вземе. - според начина на работа

  • може да маркирате дали тази карта може да се преизползва - ако ползвате същите номерчета на ваучери

  • можете да маркирате дали при преизползване на картата да се добави сумата по кредита - не е необходимо

  • можете да маркирате дали да добави броя използвания при преизползване на картата -не енеобходимо

  • описание(например, какво е включено в тази карта)

Това ще създаде артикул Карта - ваучер подарък, който служителите в магазините ще могат да продават на нулева стойност в сметка с други артикули.

Ако е настроен аватоматичен код - При приключване на сметката на фискалната бележка ще се отпечата баркод с уникален номер (Ако фискалното устройство поддържа разпечатване на баркод).

След това можете да направите група с артикули и лимити, които да се покриват от този ваучер.

За допълнителните настройки, моля следвайте стъпките описани тук:

Ето и как се продава и се ползва ваучера, като в този случай той е на стойност 0.00 лв,:

 • Продажба - Това е необходимо, за да може в системата да се създаде номера на ваучера, който сте дали на клиента и който той може да ползва в последствие

 • Ползване - Тази операция е необходима, за да могат да се покрият сумите на артикулите, които могат да се вземат с ваучера