Продажба на пакетна карта

За да продадете артикул пакетна карта трябва да процедирата по същят начин като при продажба на обикновен артикул, като е препоръчитено да задавате и име на клиент. Разлика има само в това, ако на този вид карта не е зададен да се генерира автоматичен код ще трябва да и въведете ръчно(кода трябва да е уникален за всяка една карта) или чрезчекиране на карта на карточетец.

Списък на издадените вече карти можете да видите на:

Каса > Пакетни карти

и

Настройки > Пакетни карти > Издадени карти

Ползване на пакетна карта

  • Клиентът идва в обекта и дава своята карта, казва какво ще ползва (ако предлагате различни услуги)
  • Отваряте сметка на клиента
  • Маркирате определеният/те артикул/и (например еднократна тренировка, дреха, продукт)
  • Маркирате картата - за модул продажби -> Натискате бутон “Още” > “Пакетна карта” - натискате бутон “Пакетна карта”(административен модул)
  • Избирате кода на пакетната карта.
  • Визуализира се информация за картата - валидност/оставащ брой използвания и т.н
  • Давате бутон “Използвай”
  • Закривате сметката.