2.3.5. Резервации

Резервациите се създават от потребителите на системата. За всяка резервация може да се отбелязва

  • Период на резервиране - от дата/час до дата/час
  • Брой очаквани гости
  • Резервирано място (едно или повече)
  • Клиент
  • Телефон
  • Време за изчакване след началния час
  • Обслужващ потребител
  • Описание
../../../_images/reservations_edit.png