2.3.6. Резервации

Резервациите се създават от потребителите на системата. За всяка резервация може да се отбелязват редица елементи, като:

 • Период на резервиране - от дата/час до дата/час, място, време за изчакване;

 • Брой очаквани гости, типове гости;

 • Резервирано място (едно или повече);

 • Информация за клиента - име, телефон, лице за контакт, описание;

 • Други

../../../_images/reservation_edit.png

Функционалности

 • При избор на период за резервацията, системата може автоматично да пресметне броя нощувки и крайната сума, на която възлизат;

 • Може да бъде въведено капаро към общата сума на резервацията;

 • Задаване на неработни дни, в което не могат да се създават резервации;

 • Въвеждане на описание в свободен текст към резервацията;

 • Ограничаване за прием на резервации извън определените часови слотове;

 • Предварителни настройки на часови слотове за резервации, които да се избират чрез падащо меню при създаване на резервацията;

 • Задаване на капацитет към определен часови слот и сигнализация, когато той е зает и в него вече не може да бъде направена резервация;

 • Въвеждане на типа хора - възрастен, дете, бебе (или друго), с цел планиране на меню;

 • Визуален мониторинг на свободни и заета места в обекта;

 • Въвеждане на номер на стая, в която е настанен госта (подходящо за плащане в края на престоя);

 • Използване на статуси за етапите на обработка по резервацията;

 • Създаване на сметка от резервация с две лесни стъпки;

 • Възможност за добавяне на бележки в свободен текст по резервацията;

 • Директен печат или експорт на резервацията;

 • Възможност за изпращане на e-mail до клиента;

 • Въвеждане на отстъпка/надценка по сумата на резервацията;

Note

Налична е интеграция с виртуално ПОС устройство, чрез което да се извърши директно плащане по резервацията, в случай че първоначалното заплащане на част от общата сума е задължително.