Бързо прехвърляне на необходимите наличности

Функционалността е полезна за големи по брой клиенти, обекти, които рабоят с множество поръчки ежедневно и желаят да облекчат своя работен процес.

Резюме

Функционалността е реализирана чрез бутон, върху който с едно натискане може да бъде създадена Заявка за вътрешно прехвърляне. Заявката следва съдържа всички артикули със статус “Недостатъчна наличност” от клиентски заявки със специфичен статус (например “Кръстосани”), като заявката ще бъде приготвена за изпращане от текущия търговски обект.

Ако имаме складове Х и У, то при прехвъркяне от Х на У, заявката може да бъде допълнително разгледана, коригирана и едва тогава - изпратена.

Възможно е и директно изпращане след създаване.

След изпращането на заявката, в насрещния търговски обект с един клик могат да я конвертират в обратно прехвърляне.

Стъпка по стъпка

  1. В списък с клиентски заявки Каса - Клиентски заявки - Всички, се намира бутон “Направи заявка”.

Note

Използвайте този бутон, когато искате да направите вътрешна заявка(искане за обратно прехвърляне) към другия обект.

  1. При използване на бутона се създава заявка, която включва всички артикули със статус “Недостатъчна наличност” от клиентски заявки със статус, “Кръстосани” (примерен статус).

  2. След като бъде създадена заявката, всички артикули със статус “Недостатъчна наличност” се маркират със статус “Заявена наличност” за да не попаднат в следваща такава заявка.

Note

При избор за създаване на заявка за прехвърляне, системата извежда диалогов прозорец, в който да посочите от кой склад, към кой склад, да бъде извършено прехвърлянето.

Important

Възможно е да се зададат определен брой заявки, от които може да се създаде заявка за прехвърляне, както и да се ограничат броя артикули в тях. (опционално)