Създаване на нов артикул

Нов артикул можете да създадете по 3 основни начина:

  • Подробен - с въвеждане на всички данни за един артикул
  • Бърз - с въвеждане на част от данни (необходимите за работа) на множество артикули
  • Импорт на файл - масово въвеждане на множество артикули с част или всичките им данни

Подробен

При този метод могат да се въвеждат всички данни за един артикул чрез формата за въвеждане/редактиране на артикул

Каталог > Артикули > Нов артикул

Предимства: Възможност за лесно ориентиране в необходимите полета и въвеждане на всичко

Недостатък: бавно за множество артикули

Бърз

При този метод могат да се въвеждат част данните, необходими за започване на работа, а останалите да се попълнят по късно Чрез него може бързо и лесно да се вкарат множество артикул с тяхните:

  • име
  • категория
  • поток
  • продажна цена

Особенно удобно е, когато част от данните (например категори и/или поток и/или чат от името) се повтарят, защото системата запазва последните въведени и те могат само да се редактират и въведат като нов артикул

Каталог > Артикули > Нови артикули

Предимства: Бързо въвеждане на много артикули

Недостатък: не всички полета са налични

Импорт на файл

Най-удобния начин за масово въвеждане и редактиране на множество артикули с част или всичките им данни. Необходим е текстов файл (Excel или CSV), който съдържа необходимите данни.

Подробна информация за Импорт на каталог

Предимства: Бързо и мощно въвеждане на много артикули с всичките им данни. Възможност за допълнителни действия

Недостатък: Необходима е подготовката на файл