2.1.5. Ценови правила

Описание

Чрез тях може да се реализират следните функционалности

  • промоционални цени за период (от дата до дата)

  • отстъпка тип “Happy hour” - (в определен час или часове, в определен ден или дни от седмицата)

  • нарочни цени за конкретен клиент, клиенти или клиентска група

  • реализиране на програми от типа “cashback” - зареждане на клиентски портфейл с бонус при консумация

Правилата могат да се налагат за:

  • конкретен артикул/и

  • конкретна категория (категории и нейните подкатегории)

  • списък от артикули, отговарящи на определен шаблон в името

  • конкретен клиент/и или клиентска група

  • конкретен търговски обект или каса

Можете да използвате множество ценовите правила, които важат за различни периоди. Ако периодите се застъпват, се взима под внимание правилото с по-голяма тежест (индекс)

Можете да натрупвате действието на няколко ценови правила едно след друго като ги сложите в различни групи правила. При обработката, от всяка група се взима най-много едно правило.

Вижте