Ценово правило за промоция в онлайн магазин само за регистрирани потребители (клиенти) до определен времеви период

Основни данни за правило

Ценово правило за регистрирани потребители (отделени в нарочна клиентска група) до определен времеви период се използва от клиенти, ползващи barsy онлайн магазин. Приложимо е в случаи на “скрити намаления” - намаление на артикули само за регистрирани потребители в онлайн магазина преди конкретна дата.

Предварителни настройки за отделянето на клиентска група за новорегистриращи се потребители (клиенти) в barsy онлайн магазин:

Избират се за кои категории артикули ще важи ценовото правило. Артикулите, които се включват могат да се видят в предния списък ‘Артикули’. При отказ на дадена категория, артикулите добавени чрез нея се премахват от списъка

Настройки на Ценово правило за регистрирани потребители до определен времеви период

Когато искаме да направим намаление за всички регистрирани потребители до определена дата, след която следващите регистриращи се потребители да не ползват това намаление, е необходимо да се направят следните настройки:

  1. Създава се Ценово правило по стандартен ред - https://docs.lukanet.com/barsy.help/110-admin/100-catalog/pricerules/index.html [^]

  2. В Ценовото правило в Таб “Клиентски групи” - избира се клиентската група, в която текущо влизат новорегистриращите се потребители, за които желаем да важи намалението

  3. Създава се нова Клиентска група, в която ще влизат новорегистриращите се потребители след определена дата, за които не желаем да важи намалението

  4. За да влезе в сила Ценовото правило за конкретната дата/час и за конкретната Клиентска група, за която желаем да важи намалението, е нужно в точния час в конфигурация “Група клиенти за регистриращите се потребители” ръчно да се смени Клиентската група с тази, предназначена за новорегистриращите се потребители след оперделената дата, за които не желаем да важи намалението.

Резултат:

Потребителите от Клиентската група, зададена в Ценовото правило с намаление - при вход в електронния магазин ще виждат артикулите с намалени цени.

Потребителите от Клиентската група, което не е зададена в Ценовото правило с намалаение и която текущото е зададена да влизат в нея новорегистриращите се клиенти, при вход - няма да виждат намалените цени на артикулите.

Потребителите без регистрация също няма да виждат намалените цени.