2.1.1. Артикули

Работата с артикули служи за управление на основната номенклатура в barsy.

../../../_images/articles_index.png