2.1.2. Категории

Категориите са начин за групиране на артикули по някакъв признак. Използват се за:

  • Филтриране на списъци с артикули (в справки, каталог и други)

  • Лесно намиране и маркиране на артикули в интерфейс “Продажби”

Самите категории могат да бъдат изградени на “дървовиден” принцип, като всяка категория може да има подкатегории. Всеки артикул може да присъства в една или повече категории.

../../../_images/categoriess.png