2.1.4. Модификатори

Модификаторите се използват за добавяне на информация към определена поръчка на клиент.

Например:

Клиентът си поръчва кола “с лед”. “С лед” е модификатор към поръчката. Т.е допълнителна информация, за това как точно да се приготви поръчката от служителя.

Important

Имайте предвид,че модификаторите не дърпат нищо от склада, те са свободен текст. Можете да впишете като модификатор, каквото пожелаете.