2.1.6. Публичен Каталог

Възможност клиентите да разгледат част от меню ви, която сте обявили за публична. Можете да я активирате и да изберете желаните настройки.