2.1.6. Публичен Каталог

Възможност клиентите да разгледат част от меню ви, която сте обявили за публична. Можете да я активирате и да изберете желаните настройки.

В публичното меню се включват всички артикули, които отговарят на следните условия:
 • категоризирани са в категория, която част от “дървото” на категории, обявено за публично (виж Настройки)
 • обявени са за публични в настройките на конкретния артикул
 • обявени са в продажба в настройките на конкретния артикул

Адресът за достъп до публичното меню е https://{вашият-домейн}.barsy.menu

Ако искате да приемате поръчки през публичното меню, трябва да активирате тази опция (виж Настройки) и да имате свободна виртуална каса. Ако нямате, свържете се с Поддръжката за необходимите настройки.

Всяка нова поръчка автоматично отваря нова сметка и я подава за обработване спрямо натройките за обработка на нови поръчки (Натройки > Потоци > Потоци-Поръчки). Т.е. тя може да излезе на екран или на принтер. След това тя може да бъде обработена като всяка друга поръчка.

Настройки

../../../_images/public_menu_settings.png

Основни

 • Публичен - определя дали да включите публичния каталог
 • Достъп - Ниво на достъп до публичния каталог - само от локалната мрежа (за гости на търговския обект, свързани към WiFi) или от всякъде (през интернет)
 • Публична начална категория - определя началната категория от която в дълбочина се виждат всички подкатегории и артикули. Можете да използвате същата, която е настроена на касите или да изградите отделен “клон”, ако искате да го подредите по друг начин

Поръчки

 • Публични поръчки - активиране на поръчките от публичното меню. Чрез тях потребителите могат да изберат желаните артикули в “кошница” и да ги изпратят като сметка за обслужване.
 • Опция: изключени - в този вариант не се приемат поръчки през публичното меню и то остава само за разглеждане
 • Опция: без избор на място - в този вариант преди изпращане на поръчката, потребителите трябва да въведат данни за доставка - име, телефон за връзка и адрес за доставка. (подходящо за доставка до адрес)
 • Опция: с избор на място - в този вариант потребителят трябва да избере маса/място на което се намира, чрез сканиране на код, които може да намери около себе си (подходящо за локално обслужване)
 • Виртуален сервитьор - потребител на системата, от чието име ще се направят поръчките. Може да се направи нарочен нов потребител, който да се използва само за това.

Визия

 • Снимки на артикули - определя дали да се показват снимките на артикулите в публичното меню
 • Цена преди отстъпка - включва опция да се показва базовата цена и ако има разлика с текущата (поради действие на ценови правила), базовата да бъде задраскана (демонстрира се отстъпка)
 • Описание на обекта - текст, който се визуализира на началната страница на публичното меню
 • Подложка - картинка, която се визуализира на цял екран, под менюто
 • Публична тема - изберете визуална тема от готовите темплейти

Контакти

Информацията се визуализира на отделна страница за контаки
 • Адрес на обекта - Физически адрес на търговския обект
 • Телефони на обекта - телефонни номер за контакт с търговския обект
 • WWW - Уебсайт на търговския обект
 • Координати - визуализира се карта по избраните координати

Визуални теми

Тема “Blackboard”

../../../_images/public_menu_blackboard.jpg

Тема “Classic”

../../../_images/public_menu_classic.jpg

Тема “Paper”

../../../_images/public_menu_paper.jpg

Тема “Vintage”

../../../_images/public_menu_vintage.jpg