Теми

Публичното меню може да се визуализира в една от 5-те предефинирани теми

Основни теми

Тема “Blackboard”

../../../_images/public_menu_blackboard.jpg

Тема “Classic”

../../../_images/public_menu_classic.jpg

Тема “Paper”

../../../_images/public_menu_paper.jpg

Тема “Vintage”

../../../_images/public_menu_vintage.jpg

Собствени теми

За изградите собствена тема, трябва да подготвите CSS код, който да стилизира данните в желания от вас вид. Структурата на html страницата е фиксирана и не може да се променя, но с помощта на стиловете (CSS код) можете да постигнете желания вид без нужда от друг HTML код.

Създадения от вас CSS код трябва да бъде въведен в настройките на публичното меню - Секция Допълнително съдържание > Стилизиране

Позволени са форматите на кода:
  • css

  • scss

  • sass

Въведения CSS (или алтернативните му видове) ще бъдат добавени към CSS кода на текущо избраната тема. По този начин можете да модифицирате съществуваща тема или да я промените изцяло, като надпишете съществувашите правила.

Tip

Ако планирате голяма промяна, която няма общо с наличните теми, изберете тема Basic, тъй като тя съдържа само позициониращ CSS код и няма нужда много правила да бъдат надписвани

Допълнителни изображения

За да използвате допълнителни изображения към вашия CSS код, те трябва да отговарят на следните условия:

  • Трябва да са качени от таб Редактиране->Визия->Снимки

  • Трябва да се използват линкове в следния формат - url(“image/name.ext”); Където “name” е името на желаното качено изображение, а “ext” е разширението му.