Настройки

В публичното меню се включват всички артикули, които отговарят на следните условия:
 • категоризирани са в категория, която част от “дървото” на категории, обявено за публично (виж Настройки)

 • обявени са за публични в настройките на конкретния артикул

 • обявени са в продажба в настройките на конкретния артикул

Адресът за достъп до публичното меню е https://{вашият-домейн}.barsy.menu

Ако искате да приемате поръчки през публичното меню, трябва да активирате тази опция (виж Настройки) и да имате свободна виртуална каса. Ако нямате, свържете се с Поддръжката за необходимите настройки.

Всяка нова поръчка автоматично отваря нова сметка и я подава за обработване спрямо натройките за обработка на нови поръчки (Натройки > Потоци > Потоци-Поръчки). Т.е. тя може да излезе на екран или на принтер. След това тя може да бъде обработена като всяка друга поръчка.

Настройки

../../../_images/public_menu_settings.png

Основни

 • Публичен - определя дали да включите публичния каталог

 • Достъп - Ниво на достъп до публичния каталог - само от локалната мрежа (за гости на търговския обект, свързани към WiFi) или от всякъде (през интернет)

 • Публична начална категория - определя началната категория от която в дълбочина се виждат всички подкатегории и артикули. Можете да използвате същата, която е настроена на касите или да изградите отделен “клон”, ако искате да го подредите по друг начин

 • Работно време - определя работното време, в което ще са разрешени поръчки в публичното меню. За повече информация за формат на изписване, моля натиснете въпросителния знак към полето.

  Пример : Часове за понеделник #1: 10:00-13:00, 14:00-19:00
  Пример : Часове за вторник #2: 10:00-19:00
  Пример : Различни часове за специални дати 20.05.2020: 14:00-20:00 ; 21.05.2020: 12:00-14:00, 22:00-02:00
  Пример : Без часове - Неработен ден 22.05.2020:
  Пример : Свободен текст: #desc: От xx.xx ще работим само на гише

Поръчки

 • Публични поръчки - активиране на поръчките от публичното меню. Чрез тях потребителите могат да изберат желаните артикули в “кошница” и да ги изпратят като сметка за обслужване.

 • Опция: изключени - в този вариант не се приемат поръчки през публичното меню и то остава само за разглеждане

 • Опция: без избор на място - в този вариант преди изпращане на поръчката, потребителите трябва да въведат данни за доставка - име, телефон за връзка и адрес за доставка. (подходящо за доставка до адрес)

 • Опция: с избор на място - в този вариант потребителят трябва да избере маса/място на което се намира, чрез сканиране на код, които може да намери около себе си (подходящо за локално обслужване)

 • Виртуален сервитьор - потребител на системата, от чието име ще се направят поръчките. Може да се направи нарочен нов потребител, който да се използва само за това.

 • Артикул доставка - артикул в системата, които да се въвежда автоматично към сметката, във връзка с начисление на такса за доставка. Пример -“Доставка” с цена 5 лв.

 • Безплатна доставка над - определя след каква сума няма да се таксува доставка.

 • Цена преди отстъпка - включва опция да се показва базовата цена и ако има разлика с текущата (поради действие на ценови правила), базовата да бъде задраскана (демонстрира се отстъпка)

../../../_images/public_menu_shoppingbag.png

Визия

 • Снимки на артикули - определя дали да се показват снимките на артикулите в публичното меню

 • Описание на обекта - текст, който се визуализира на началната страница на публичното меню

 • Подложка - картинка, която се визуализира на цял екран, под менюто

 • Публична тема - изберете визуална тема от готовите темплейти

 • Публичен изглед - изглед на артикулите в публичното меню -с картинки, без картинки или галерия.

Контакти

Информацията се визуализира на отделна страница за контаки

 • Адрес на обекта - Физически адрес на търговския обект

 • Телефони на обекта - телефонни номер за контакт с търговския обект

 • WWW - Уебсайт на търговския обект

 • Координати - визуализира се карта по избраните координати