Статуси на правила

Всяко ценовоправило има статус. Статуса определя какво се случва с ценоразписа в този момент.

Възможни статуси

 • Неактивиран

  Означава, че това правило е в режим на подготовка.То не влияе на цените. В него са всички новосъздадени правила. Използва се за времето, когато подготвяте правилото за да не се получава некоректно модифициране на цената.

 • Чакащ

  Означава, че праволото е активно, но зададените времеви параметри (дата,ден,час) за активност не са изпълнени в този момент. То не влияе на цените докато не се изпълнят времевите параметри.

 • Активен

  Означава, че ценовото правило е активено в момента (времевите параметри са изпълнени) и влияе на цените.

 • Архивирано

  Означава, че това правило е спряно и няма да се активира, дори и времевите параметри да се изпълнят. Може да се възобнови през редактиране и махне на тикчето от “Архив”

Смяната от статус “Неактивиран” на “Активен” става чрез бутона “Активирай”, наличен (когато е логично) в прегледа на ценово правило. Ако правилото отговаря на времевите параметри, то ще стане “активно” веднага. Ако не - ще стане в “Чакащо”

Смяната от статус “Активен” на “Чакащ” и обратно, става автоматично при изпълнение на времевите условия