5.2. Артикул

основна единица, описваща стока/услуга. За всеки актикул могат да се въведат множество параметри. Някой от по-основните са:

  • Основно име, референтен номер, описание
  • Неограничен брой баркодове
  • Базова продажна цена
  • Текуща себестойност
  • Каталог (определя в кои търговски обекти може да се ползва)
  • Неограничен брой файлове (снимки, документи, други)
  • Минимално и максимално количество наличност в склада
  • Категории, към които принадлежи
  • Характеристики - свободни параметри с които може да се опишат свойствата на артикула
  • Съставки/рецепта на артикула

Виж също