7.2. Артикул

основна единица, описваща стока/услуга. За всеки актикул могат да се въведат множество параметри. Някой от по-основните са:

  • Основно име, референтен номер, описание

  • Неограничен брой баркодове

  • Базова продажна цена

  • Текуща себестойност

  • Каталог (определя в кои търговски обекти може да се ползва)

  • Неограничен брой файлове (снимки, документи, други)

  • Минимално и максимално количество наличност в склада

  • Категории, към които принадлежи

  • Характеристики - свободни параметри с които може да се опишат свойствата на артикула

  • Съставки/рецепта на артикула

Виж също