7.15. Представител

Единицa, принадлежаща на някой клиент. Спомагат за въвеждане на по-подробна и структурирана информация за даден клиент. Подходящо за сформиране на мини CRM Имат свободно настройваем тип (физическо лице, юридическо лице, търговски обект, …) За всеки може да се въвеждат свободен набор от различни данни според тип му (имена, адрес, телефон, свободен текст, координати, карта,…)