7.4. Пакетна карта / Ваучер

Пакетната карта (или ваучер) се създава като специален артикул, който може да се продава и след това - да се заплащат покупки с него, като се приспада от стойността на сметката.

Основни възможности:

  • настройване на пакети, даващи възможност за (не)ограничен брой продажби на стоки и услуги на определена цена в определени комбинации

  • Примерно използване: пакетни карти за фитнес клубове, включващи 10 часа фитнес

Виж също